Vinaconex15 sẽ chào sàn Hà Nội vào ngày 14/12

Tháng Mười Hai 1, 2021 By Nguyễn Duy Minh

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (

HNX

) cho biết đã chấp nhận nguyên tắc niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần xây dựng số 15 (Vinaconex15) tại HNX.

Theo đó

Vinaconex

15 được giao dịch với mã chứng khoán V15. Tổng số chứng khoán niêm yết lần đầu là 6 triệu cổ phiếu, giá trị chứng khoán niêm yết tương ứng 60 tỷ đồng. Thời gian dự kiến lên sàn là ngày 14/12/2009.

Vinaconex15 có giá trị tổng tài sản là 392,8 tỷ đồng (tính đến ngày 30/9/2009), với 6 phòng nghiệp vụ, 2 chi nhánh (tại Hà Nội và Quảng Ninh) và 10 đội thi công xây dựng.

Để hoàn thành thủ tục niêm yết thành công và hướng tới phát triền quy mô vốn, Vinaconex15 đã ký thỏa thuận hợp tác tư vấn toàn diện với Công ty cổ phần chứng khoán Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam (VICS)

Sau khi niêm yết, VICS sẽ tiếp tục hỗ trợ Vinaconex15 thực hiện các công việc hậu

niêm yết

bao gồm: Tư vấn công bố thông tin theo quy định pháp luật, Tư vấn quản trị tài chính Doanh nghiệp, Tư vấn huy động vốn cho các Dự án đầu tư…, hướng tới việc tăng vốn Điều lệ để tương xứng với sự phát triển của Công ty./.

Linh Chi (Vietnam+)