Trả kết quả giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp qua bưu điện

Tháng Mười Hai 3, 2021 By Vũ Quốc Hạnh

Theo thông tin ghi nhận ngày 10/9 của PV,  UBND tỉnh Thanh Hóa đã đồng ý với đề xuất của Sở

Lao động

– Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) về việc thực hiện chính sách Bảo hiểm thất nghiệp thông qua dịch vụ bưu chính và tiêm vắc xin phòng, chống Covid-19 tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh (Trung tâm).

Trước đó, tại Trung tâm ghi nhận 2 trường hợp cán bộ đơn vị liên quan đến F0. Trong khi đó, hàng ngày tại đây phải đón tiếp từ 300-500 lượt lao động trên địa bàn tỉnh đến trực tiếp nộp hồ sơ hưởng Bảo hiểm thất nghiệp và khai báo tình trạng việc làm.

Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh Hóa đã có thông báo về việc tiếp tục tạm dừng giao dịch trực tiếp đến hết ngày 15/9/2021.

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh lây lan, bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng của mọi người, Sở LĐ-TB&XH báo cáo UBND tỉnh cho phép Trung tâm được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người lao động đến giải quyết

chính sách

Bảo hiểm thất nghiệp thông qua dịch vụ bưu chính.

Trung tâm cũng sẽ tiếp nhận khai báo tình trạng tìm kiếm

việc làm

hàng tháng của người lao động qua hình thức trực tuyến (qua Zalo, email) và gửi bản chính qua bưu điện.

Sở LĐ-TB&XH cũng đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các cơ quan chức năng ưu tiên tiêm vắc xin phòng

Covid-19

cho toàn thể cán bộ tại Trung tâm.

Được sự đồng ý của lãnh đạo UBND tỉnh, ngày 10/9, Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh Hóa đã có thông báo về việc tiếp tục tạm dừng giao dịch trực tiếp đến hết ngày 15/9/2021. Trong thời gian tạm dừng giao dịch trực tiếp, Trung tâm tiếp tục nhận hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp qua dịch vụ bưu chính.

Trần Lê