Thủ tướng đồng ý lập các công ty cấp 4 thuộc Viettel tại nước ngoài

Tháng Mười Hai 2, 2021 By Nguyễn Kim Liên

Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương thành lập các công ty cấp 4 thuộc Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) tại các quốc gia

Mozambique

,

Tanzania

, Timor Leste, Burundi, Haiti,

Campuchia

.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Quốc phòng chỉ đạo Viettel thành lập các công ty cấp 4 nêu trên theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật của quốc gia nơi doanh nghiệp hoạt động; đảm bảo việc thành lập đúng mục tiêu, sử dụng có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn của

Viettel

đầu tư ra nước ngoài.

[Điểm lại những dấu ấn của Viettel khi ‘tiến quân’ ra nước ngoài]

Bộ Quốc phòng thường xuyên quản lý, giám sát tình hình hoạt động của các công ty cấp 4, tăng cường các biện pháp phòng tránh rủi ro; kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền về các vấn đề phát sinh.

Ngoài ra, Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm toàn diện đối với toàn bộ quá trình Viettel thành lập và điều hành hoạt động của các công ty cấp 4 nêu trên, bảo đảm hoạt động của các công ty hiệu quả, đúng quy định của pháp luật và mang lại lợi ích cao nhất cho nhà nước./.

(TTXVN/Vietnam+)