Thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng lao động được lập thế nào?

Tháng Mười Hai 3, 2021 By Vũ Quốc Hạnh

Do đó văn bản này được lập tùy vào thỏa thuận của

doanh nghiệp

và người lao động.

Bà Vũ Thị Loan (Bắc Giang) đang làm hồ sơ hỗ trợ người

lao động

tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương theo Điều 13 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, công ty bà Loan và người lao động chưa kịp ký văn bản thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng nghỉ việc không lương khi nhận được quyết định của cơ quan nhà nước về việc phong tỏa, tạm dừng hoạt động (chưa rõ thời điểm kết thúc phong tỏa).

Bà Loan hỏi, đối với văn bản thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương thì thời điểm ký xác nhận nghỉ không lương là trước khi dừng hoạt động hay sau khi công ty được phép hoạt động?

Văn bản thỏa thuận nêu trên được ký với từng người lao động hay lập danh sách tổng hợp gồm người lao động, người sử dụng lao động và có tổ chức công đoàn ký xác nhận?

Sở Lao động – Thương binh và

Xã hội

tỉnh Bắc Giang trả lời vấn đề này như sau:

Tại Điều 15 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch

COVID-19

quy định thành phần hồ sơ có bản sao văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.

Hiện nay, trong các văn bản pháp luật về lao động không quy định nội dung, hình thức văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương. Do đó văn bản này được lập tùy vào thỏa thuận của doanh nghiệp và người lao động.

Trường hợp doanh nghiệp cần tham khảo mẫu thì có thể tham khảo theo mẫu đã đăng tải trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ: dichvucong.gov.vn hoặc liên hệ Phòng Lao động –

Việc làm

(điện thoại 0204 3529.266), Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang để được hỗ trợ.

Theo

Chinhphu.vn