Tăng lương cho lái xe và nhân viên phục vụ xe buýt thường và BRT

Tháng Mười Hai 1, 2021 By Hoàng Bích Ðiệp

Văn bản số 1696/LĐTBXH-QHLĐTL được Thứ trưởng Bộ

Lao động

– Thương binh & Xã hội (LĐ-TB&XH) Lê Văn Thanh ký ngày 18/5 để trả lời công văn số 1209/UBND-KGVX ngày 10 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương đối với lao động trực tiếp phục vụ cho loại hình xe buýt thường và xe buýt nhanh BRT trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, sau khi nghiên cứu, Bộ LĐ-TB&XH thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương đối với lao động trực tiếp (lái xe và nhân viên phục vụ) phục vụ cho loại hình xe buýt thường và xe buýt nhanh BRT trên địa bàn thành phố Hà Nội với hệ số điều chỉnh là 1,97.

Đây cũng là căn cứ để xác định chi phí tiền lương trong giá, đơn giá dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt thường và xe buýt nhanh BRT trên địa bàn thành phố Hà Nội theo quy định tại Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 11 năm 2019 của

Bộ Lao động

– Thương binh và Xã hội.

Minh Anh