Quảng Nam dự chi trên 500 tỉ trong gói 62.000 tỉ đồng của Chính phủ

Tháng Mười Hai 2, 2021 By Bùi Hiếu Hạnh

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ban, ngành đã thảo luận về công tác chuẩn bị để triển khai thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ; phương án xác minh đối tượng, thực hiện chi trả chế độ đối với các nhóm đối tượng.

Ngày 24/4, tỉnh Quảng Nam tổ chức cuộc họp lấy ý kiến các Sở, ngành để xác định đối tượng sẽ được hỗ trợ trong gói 62.000 tỉ đồng của Chính phủ

Các nhóm đối tượng gồm người

lao động

làm việc theo hợp đồng lao động trong doanh nghiệp phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không lương; người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động; hộ kinh doanh; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm; người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng; hộ nghèo, cận nghèo.

Ông Trần Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Quảng Nam, cho biết, các biện pháp hỗ trợ được chia làm hai nhóm gồm: Nhóm hỗ trợ trực tiếp và nhóm hỗ trợ cho vay qua hệ thống ngân hàng chính sách

xã hội

tỉnh.

Sở LĐ-TB&XH Quảng Nam cũng đề xuất về kinh phí hỗ trợ như sau: UBND tỉnh, huyện, xã chủ động sử dụng 50% nguồn dự phòng ngân sách địa phương và 70% quỹ dự trữ

tài chính

địa phương, nguồn cải cách tiền lương còn dư để thực hiện chế độ hỗ trợ.

Ông Trần Đình Tùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam – cho biết, công tác chuẩn bị để thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch

Covid-19

đang gặp một số vướng mắc, nhất là khâu xác minh đối tượng hưởng trợ cấp, trong khi Chính phủ chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện.

Ông Trần Đình Tùng đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương liên quan căn cứ vào tình hình thực tế, thảo luận, đưa ra các phương án về chi trả trợ cấp; thực hiện công tác xác minh đối tượng một cách chặt chẽ, chính xác, nhanh chóng, kịp thời… theo đúng tinh thần của Nghị quyết 42.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cho biết, dự kiến tỉnh sẽ chi trên 500 tỉ đồng trong gói hỗ trợ 62 ngàn tỉ của Chính phủ. Hiện tỉnh đôn đốc các Sở, ngành liên quan nhanh chóng xác định đối tượng để chi trả số tiền này vì nhiều đối tượng đang khó khăn do dịch bệnh.

Công Bính