Ninh Bình cấp tạm ứng 122 tỷ đồng hỗ trợ người dân ảnh hưởng vì Covid-19

Tháng Mười Hai 2, 2021 By Bùi Hiếu Hạnh

Theo Quyết định 560/QĐ-UBND của UBND tỉnh Ninh Bình, khoản 112 tỷ đồng nêu trên sẽ được lấy từ nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2020 cho các huyện, thành phố, gồm: Nho Quan, Gia Viễn, Hoa Lư, Yên Khánh, Yên Mô, Kim Sơn, và TP. Tam Điệp nhằm hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch

Covid-19

gây ra.

Lao động làm nghề lái đò ở Ninh Bình bị ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid-19 gây ra.

Đối với thành phố Ninh Bình, UBND tỉnh đã cho phép sử dụng số tiền trên 10,5 tỷ đồng từ nguồn cải cách tiền lương còn dư tại Quyết định số 177/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của UBND tỉnh để cấp ứng hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/04/2020 của Chính phủ.

Sau khi Chính phủ ban hành quyết định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP, những đối tượng trên có thể sẽ được nhận hỗ trợ ngay trong tháng 4 này theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Các khu du lịch ở Ninh Bình chưa mở cửa trở lại khiến người lái đò vẫn bị thất nghiệp lâu dài.

Đối với các đối tượng còn lại theo quy định tại Nghị quyết 42/NQ-CP sẽ tiếp tục được rà soát, tổng hợp và tổ chức chi trả ngay trong tháng 5/2020.

Thái Bá