NHCSXH: Phát hành trái phiếu mới đạt 200 tỷ đồng

Tháng Mười Hai 4, 2021 By Hoàng Bích Ðiệp

Ngày 22/5, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu

Chính phủ

bảo lãnh do Ngân Hàng Chính sách Xã hội phát hành. Tổng khối lượng gọi thầu giá trị 1.000 tỷ đồng ở 2 loại kỳ hạn 3 năm và 5 năm, mỗi kỳ hạn gọi thầu 500 tỷ đồng.

Tại phiên đấu giá, trái phiếu kỳ hạn 3 năm có khối lượng dự thầu hợp lệ là 1.350 tỷ đồng. Lãi suất dự thầu nằm trong khoảng 10% – 12%/năm. Kết quả, Ngân Hàng Chính sách Xã hộ đã huy động 200 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu là 10%/năm.

Đối  với

trái phiếu

kỳ hạn 5 năm, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 600 tỷ đồng. Tuy nhiên, lãi suất dự thầu nằm trong khoảng 10,45% – 12,5%/năm, cao hơn lãi suất phát hành nên không có lãi suất trúng thầu.

Như vậy, kể từ đầu năm 2012, Ngân Hàng Chính sách Xã hội đã huy động được tổng cộng 11.830 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

bảo lãnh

qua hình thức đấu thầu./.

Linh Chi (Vietnam+)