Lái xe công nghệ, shipper gặp khó do Covid-19 có được nhận hỗ trợ?

Tháng Mười Hai 3, 2021 By Vũ Quốc Hạnh

Hỗ trợ lao động tự do tại quận Hà Đông, Hà Nội.

Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa ban hành Công văn 4899/SLĐTBXH-VLATLĐ hướng dẫn, giải đáp một số nội dung khó khăn, vướng mắc về thực hiện chi trả hỗ trợ cho lao động tự do theo Quyết định 3642/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid 19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trong đó, Công văn đã giải đáp nhiều câu hỏi của quận, huyện, thị xã:

Câu hỏi:

Về việc thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-HĐND: Thời gian hoàn thành chi trả cho 3 Nhóm đối tượng: Hộ nghèo, cận nghèo, BTXH, NCC gấp để đảm bảo chính sách

an sinh

xã hội, sẽ phát sinh vướng mắc khi triển khai: 1 số trường hợp trong diện trên là đối tượng hưởng chế độ lao động tự do theo Nghị quyết số 68/NQ-CP. Đề nghị Sở tháo gỡ, có cơ chế thực hiện cho đối trừ như quy trình thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP trước đây để đảm bảo quyền lợi cho đối tượng thụ hưởng?

– Về nội dung này, đề nghị đơn vị nghiên cứu khoản 1 Điều 2 quy định về Nguyên tắc, phương thức và nguồn kinh phí hỗ trợ Nghị quyết 15/NQ- HĐNĐ ngày 13/8/2021 của Thường trực HĐND Thành phố để thực hiện theo đúng quy định.

Câu hỏi:

Người lao động ngoại tỉnh, lao động tự do trên địa bàn quận Hoàn Kiếm nhưng chưa đủ thời gian cư trú hợp pháp tại quận Hoàn Kiếm thì có được hỗ trợ không?

– Theo quy định tại mục 1 chỉ thị 17/CT-UBND của Chủ tịch UBDN Thành phố: Thực hiện cách ly toàn

xã hội

trong vòng 15 ngày kể từ 06h00 ngày 24/7/2021 trên phạm vi toàn Thành phố theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình; khu phố cách ly với khu phố; thôn bản cách ly với thôn bản; xã, phường cách ly với xã, phường; quận, huyện cách ly với quận, huyện; Thành phố cách ly với tỉnh.

Theo Công điện số 18/CĐ-UBND của UBND Thành phố, trong đó tiếp tục thực hiện cách toàn xã hội đến 06h00 ngày 23/8/2021 trên phạm vi toàn Thành phố để phòng, chống dịch Covid-19; Công điện số 19/CĐ-UBND về việc tiếp tục thực hiện giãn cách toàn xã hội trên địa bàn toàn thành phố để phòng, chống dịch Covid-19 trong đó tiếp tục thực hiện cách toàn xã hội đến 06h00 ngày 06/9/2021 trên phạm vi toàn Thành phố để phòng, chống dịch Covid-19 .

Do đó, ví dụ người lao động tự do ngoại tỉnh đến cư trú trên địa bàn quận Hoàn Kiếm vào ngày 22/7/2021 và đến ngày 24/7/2021 toàn thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách, thì người lao động mới chỉ cư trú được 02 ngày nhưng cho đến nay, người lao động đã cư trú được hơn 1 tháng (Theo Chỉ thị số 17/CT-UBND) và gần 2 tháng (Theo công điện số 18/CĐ-UBND; số 19/CĐ-UBND) mà không thể đi đâu do thực hiện cách ly toàn xã hội và thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “ai ở đâu, ở đó”.

Do vậy, người lao động tự do ngoại tỉnh trên địa bàn quận Hoàn Kiếm được xem xét hỗ trợ theo quy định nếu đáp ứng đúng quy định tại Điều 5 Quyết định 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND Thành phố.

Câu hỏi:

Đối với Hộ kinh doanh đã được hỗ trợ theo quy định tại Chương IX Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg (3.000.000 đồng), người lao động là vợ hoặc chồng, con của chủ hộ kinh doanh cùng làm việc trong Hộ kinh doanh này (không có giao kết Hợp đồng lao động) có thuộc đối tượng và đủ điều kiện được hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm theo quy định tại Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội không?

– Căn cứ quy định trên, hộ kinh doanh đã được hỗ trợ 3.000.000 đồng/hộ. Vợ/con của chủ hộ không phát sinh quan hệ lao động mà cùng nhau hoạt động kinh doanh. Do đó không thuộc đối tượng hỗ trợ là lao động tự do.

Câu hỏi:

Người lao động làm nông nghiệp, thời gian nông nhàn họ đi làm ăn buôn bán nhỏ lẻ khi thực hiện giãn cách xã hội họ bị mất việc làm, xin hỏi có thuộc đối tượng hỗ trợ là lao động tự do không?

– Căn cứ quy định tại Điều 5 Quyết định 3642/QĐ-UBND và phụ lục cách thức tổ chức thực hiện ban hành kèm theo Quyết định 3642/QĐ-UBND, đề nghị Hội đồng xét duyệt cấp xã tổ chức họp, xét duyệt hồ sơ đối với từng trường hợp cụ thể, trong đó cần xét duyệt đến công việc người lao động làm trong thời gian nông nhàn là công việc tạo ra thu nhập chính; Nếu đáp ứng đúng quy định tại Điều 5 Quyết định 3642/QĐ-UBND thì được xem xét hỗ trợ.

Câu hỏi:

Các đối tượng là lái xe công nghệ như Grap, Uber không có hợp đồng lao động với công ty; các đối tượng shipper tự do, shipper công nghệ như Now, ahamove không có hợp đồng lao động với công ty có được hỗ trợ theo Quyết định số 3642/QĐ-UBND hay không?

– Các đối tượng là lái xe công nghệ như Grap, Uber, ….không có hợp đồng lao động với công ty; các đối tượng shipper tự do, shipper công nghệ như Now, Ahamove không có hợp đồng lao động với công ty được xem xét hỗ trợ nếu đáp ứng đúng quy định Điều 5 Quyết định 3642/QĐ-UBND.

Câu hỏi:

Người lao động hiện tại làm chức danh bảo vệ các tổ dân phố trên địa bàn các phường, đối tượng này hưởng phụ cấp hàng tháng, nhưng nguồn thu nhập chính là xe ôm và những công việc lao động tự do khác, bị mất việc làm do giãn cách theo Chỉ thị 17/CT-UBND. Vậy đối tượng này có được xét duyệt hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 3642/QĐ-UBND đối với nhóm lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) không?.

– Căn cứ quy định tại Điều 5 Quyết định 3642/QĐ-UBND và phụ lục cách thức tổ chức thực hiện ban hành kèm theo Quyết định 3642/QĐ-UBND, đề nghị Hội đồng xét duyệt cấp xã tổ chức họp, xét duyệt hồ sơ đối với từng trường hợp cụ thể trong đó cần xét duyệt đến công việc tạo ra thu nhập chính của người lao động. Nếu đáp ứng đúng quy định tại Điều 5 Quyết định 3642/QĐ-UBND thì được xem xét hỗ trợ.

Mặc khác, ngày 16/8/2021, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã có văn bản số 4708/SLĐTBXH-VLATLĐ đề nghị UBND Thành phố cho phép UBND các quận, huyện, thị xã được tham khảo, áp dụng nội dung Hỏi – Đáp đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trong quá trình triển khai thực hiện; Ngày 17/8/2021, UBND Thành phố đã có văn bản số 8737/VP-KGVX thống nhất báo cáo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại văn bản trên, đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã khi triển khai thực hiện tra cứu các nội dung Hỏi – Đáp trên cổng thông tin điện tử tại địa chỉ: http://bovoinddn.molisa.sov.vn/trang-chu/cac-van-de-thuong-gap.

Hoàng Mạnh