HNX vừa đưa cổ phiếu BLF khỏi diện bị cảnh báo

Tháng Mười Hai 1, 2021 By Nguyễn Xuân Hiền

Theo Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (

HNX

), căn cứ theo quy định tại điều 12, Quy chế niêm yết chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 324/QĐ- SGDHN ngày 04/06/2010 của HNX đã ra thông báo đưa cổ phiếu của Công ty cổ phần Thủy sản Bạc Liêu (Mã CK: BLF)

ra khỏi

diện bị cảnh báo

.

Theo đó, ngày 19/11/2010 sẽ chính thức đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo.

HNX cho hay lý do đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo, do lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2010 trên Báo cáo tài chính bán niên 2010 của Công ty cổ phần Thủy sản Bạc Liêu phát hành ngày 27/10/2010 đã được soát xét bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam đạt giá trị dương ( tương ứng 2 tỷ đồng).

Mới đây, BLF cũng cho biết doanh thu của công ty trong quý III/2010 tăng 8% so với cùng kỳ năm 2009, lợi nhuận sau thuế đột biến tăng mạnh 765% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân tăng trưởng lợi nhuận trong quý III/2010 là tỷ trọng giá vốn hàng bán trên doanh thu thuần quý III/2010 là 84% trong khi cùng kỳ năm 2009 tỷ trọng này lên tới 94%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2010,

BLF

đạt 5,41 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế và hoàn thành 90% so với kế hoạch 6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cả năm./.

Linh Chi (Vietnam+)