HNX và BCEC ký kết hợp tác toàn diện

Tháng Mười Hai 1, 2021 By Nguyễn Duy Minh

Ngày 18/9, Lễ ký kết hợp tác toàn diện

giữa sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Trung tâm giao dịch cà phê Buôn Ma

Thuột (BCEC) đã diễn ra tại thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Theo thỏa thuận ghi nhớ, thời gian tới hai bên sẽ hợp tác toàn diện với các mục

đích chia sẻ kinh nghiệm, thông tin và kiến thức kỹ thuật nhằm hỗ trợ quá trình

phát triển và vận hành sàn giao dịch của mỗi bên.

Hai bên cũng sẽ hỗ trợ và phối hợp xây dựng

các chương trình đào tạo nhằm nâng cao năng lực và tăng cường sự hiểu biết của

cán bộ, nhân viên hai bên về thị trường, đồng thời  tăng cường hợp tác

trong các lĩnh vực nghiên cứu phát triển thị trường và các sản phẩm mới.

Trước mắt, HNX sẽ cử chuyên gia hỗ trợ

BCEC trong việc phát triển và vận hành sàn giao dịch; hỗ trợ để đào tạo nghiệp

vụ cho một số cán bộ, nhân viên của BCEC trong côg tác quản lý sàn giao dịch,

đồng thời sẽ là cầu nối để BCEC thực hiện các chương trình khảo sát tại các thị

trường chứng khoán nước ngoài.

Việc ký kết hợp tác toàn diện giữa HNX và BCEC

cũng được kỳ vọng sẽ là tiền đề cho BCEC hướng đến một sự gắn kết với các sàn

giao dịch cà phê lớn của thế giới như London, Singapore, New York…/.

Việt Dũng (Vietnam+)