HNX sẽ ra mắt bộ chỉ số mới HNX30 vào cuối quý 2

Tháng Mười Hai 4, 2021 By Hoàng Bích Ðiệp

Nhằm mục đích đa dạng hóa các công cụ chỉ báo cũng như công cụ đầu tư trên thị trường

cổ phiếu

niêm yết, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội dự kiến sẽ ra mắt chỉ số

HNX30

vào cuối quý 2.

Trước đó, ngày 18/5/2012, HNX đã ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng chỉ số, quy định các nội dung về cơ cấu tổ chức, nguyên tắc hoạt động và thể lệ thông qua quyết định của Hội đồng.

Cụ thể, Hội đồng chỉ số có trách nhiệm tham mưu, tư vấn, đưa ra những ý kiến độc lập mang tính quyết định các vấn đề về việc duy trì và vận hành các chỉ số tại Sở.

Với nguyên tắc làm việc là thảo luận, lấy ý kiến công khai, kết luận theo ý kiến đa số của thành viên, mọi quyết định của Hội đồng chỉ được thông qua khi có ít nhất 50% quyền biểu quyết đồng ý do thành viên tham dự đưa ra hoặc ủy quyền thông qua.

Hội đồng chịu trách nhiệm xem xét định kỳ và đột xuất các chỉ số theo Nguyên tắc của chỉ số HNX30. Tùy theo chu kỳ xem xét lại rổ chỉ số, Hội đồng chỉ số sẽ tổ chức họp theo quý, 6 tháng một lần hay một năm một lần tùy trường hợp cụ thể.

Để giới thiệu đầy đủ với công chúng đầu tư về chỉ số mới này trước khi

chính thức áp dụng trên thị trường, HNX sẽ tổ chức Hội nghị Giới thiệu

chỉ số

HNX

30.

Tại Hà Nội: Thời gian: 14 giờ 00 – 16 giờ 30, Thứ Ba, ngày 22/5

Địa điểm: Sảnh khánh tiết, tầng 1 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Số 2, Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tại Thành phố Hồ Chí Minh: Thời gian: 14 giờ 00 – 16 giờ 30, Thứ Sáu, ngày 25/5

Địa điểm: Phòng Hội thảo, Khách sạn Continental Sài Gòn,  Số 132-134 Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Linh Chi (Vietnam+)