Hà Nội thu hồi các dự án vi phạm Luật Đất đai

Tháng Mười Hai 1, 2021 By Nguyễn Xuân Hiền

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, sau gần một năm tiến hành kiểm tra, rà

soát các tổ chức được giao đất, cho thuê đất trên địa bàn, Sở đã tham mưu giúp

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quyết định thu hồi đất đối với 13 dự

án với tổng diện tích 13,93ha.

Đối với 32 dự án chậm triển khai được Ủy ban Nhân dân thành phố gia hạn

thêm sáu tháng (đến 1/8/2010 hết thời gian gia hạn), Sở đã thành lập đoàn kiểm

tra việc sử dụng đất của các đơn vị này.

Kết quả, có 21 dự án đã triển khai đầu tư xây dựng, một số dự án đã hoàn

thành và đưa vào sử dụng; sáu dự án (với tổng diện tích 12,7ha) vẫn chưa triển

khai xây dựng, còn lại năm dự án chưa triển khai do thay đổi, điều chỉnh dự án

và vướng mắc giải phóng mặt bằng…

Trên cơ sở đó, Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành

phố yêu cầu

chủ đầu tư

của các dự án đã tiến hành đầu tư xây dựng đẩy nhanh tiến

độ, sớm đưa dự án vào hoạt động. Đối với sáu dự án không triển khai, giao các

quận, huyện lập hồ sơ

thu hồi đất

. Còn các dự án còn đang vướng mắc, các cơ quan

liên quan tiếp tục giám sát và Ủy ban Nhân dân thành phố có giải pháp tháo gỡ…

Tuy nhiên, theo đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ban chỉ đạo giải phóng

mặt bằng thành phố, qua kiểm tra của hai đơn vị này, hiện vẫn còn trên 50 đơn vị

chủ đầu tư dự án có sử dụng đất nhưng chậm triển khai.

Để xử lý, khắc phục các dự án vi phạm

Luật đất đai

trên, Phó chủ tịch Ủy

ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường,

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban chỉ đạo

giải phóng mặt bằng

thành phố khẩn trương làm

việc với các đơn vị chủ đầu tư về công tác quản lý, sử dụng đất. Đồng thời, đề

nghị các sở, ngành và ủy ban nhân dân các quận, huyện liên quan kiên quyết xử

lý, lập hồ sơ thu hồi đất đối với các dự án chậm triển khai, vi phạm Luật Đất

đai.

Quá trình thực hiện thu hồi đất phải lập hồ sơ pháp lý chặt chẽ. Đối với

các dự án đã và đang triển khai, các cơ quan chức năng cần đôn đốc các chủ đầu

tư khẩn trương hoàn thiện, sớm đưa vào sử dụng./.

Minh Nghĩa (TTXVN/Vietnam+)