Hà Nội: “Hỗ trợ lao động tự do vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5”

Tháng Mười Hai 2, 2021 By Bùi Hiếu Hạnh

Lao động nghèo ở Hà Nội nhận gạo hỗ trợ từ cây “ATM gạo”. (Ảnh: Nguyễn Trường)

Chủ động rà soát đối tượng

Sở LĐ-TB&XH vừa có Công văn gửi Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội; Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, UBND các quận, huyện, thị xã về việc chủ động rà soát các nhóm đối tượng được hỗ trợ trong Nghị quyết 42/NQ-CP.

“Đây là hoạt động được thực hiện khi chờ các Bộ, ngành Trung ương có văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP. Việc triển khai rà soát cần đảm bảo minh bạch, kỹ lưỡng nhằm tránh trục lợi và trùng lặp, đặc biệt với nhóm đối tượng

lao động

tự do” – ông Nguyễn Hồng Dân cho biết.

Cũng theo hướng dẫn của Sở LĐ-TB&XH Hà Nội, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hoà Lạc chỉ đạo rà soát, thống kê các đối tượng lao động trong các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động thuộc địa bàn quản lý, tổng hợp rà soát thống kê lao động của các doanh nghiệp.

Đồng thời, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo Phòng LĐ-TB&XH, Bảo hiểm xã hội, các phòng, ban, ngành liên quan và UBND các xã, phường, thị trấn cần rà soát, lập danh sách: Đối tượng bảo trợ xã hội; hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi, trợ cấp mất sức lao động hạng tháng, thân nhân người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng hàng tháng.

Tập trung nhóm lao động tự do

Đồng thời, Sở cũng chỉ đạo việc triển khai rà soát, thống kê các đối tượng lao động trong các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn quản lý, tổng hợp số liệu và thống kê các đối tượng lao động của các doanh nghiệp.

Đặc biệt là việc rà soát, thống kê, tổng hợp các đối tượng lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) bị mất

việc làm

trên địa bàn.

Theo ông Nguyễn Hồng Dân, nhóm lao động tự do chiếm số lượng khá lớn bởi Hà Nội là điểm thu hút đông lao động các tỉnh, thành tới đến tìm việc làm.

Nhận định của nhiều chuyên gia, đối tượng lao động tự do bị ảnh hưởng và giảm thu nhập sâu nhất do dịch Covid-19.

“Chính vì vậy, công tác rà soát, thống kê nhóm đối tượng này đang được các cấp chính quyền triển khai thận trọng và chi tiết. Dự kiến hoàn tất việc rà soát các nhóm đối tượng sau ngày 21/4” – ông Nguyễn Hồng Dân cho biết.

Trên cơ sở đó, cùng với việc chờ hướng dẫn cụ thể thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP, khả năng nhóm lao động tự do được hỗ trợ sẽ phải vào tuần cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5.

Ông Nguyễn Hồng Dân dự báo: “Để đảm bảo cho công tác rà soát, chi trả đúng và đủ, khả năng tới cuối tháng 4 và đầu tháng 5, Sở mới có thể thực hiện việc hỗ trợ lao động tự do trên địa bàn”.

Hoàng Mạnh