Hà Nội có thêm 11 khu công nghiệp trong 5 năm

Tháng Mười Hai 1, 2021 By Nguyễn Xuân Hiền

11 khu công nghiệp, khu công nghệ cao đã phê duyệt

quy hoạch

sẽ được thành phố

Hà Nội tập trung xây dựng trong 5 năm tới, 2010-2015 để tạo mặt bằng sạch thu

hút đầu tư của doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Các

khu công nghiệp

, khu công nghệ cao này sẽ xây dựng theo hướng các đô

thị công nghiệp đồng bộ trong và ngoài hàng rào bao gồm đường giao thông, bưu

điện, trạm xăng dầu, điện, cơ sở y tế, giáo dục, nhà ở công nhân, khu dịch vụ.

Ông Nguyễn Xuân Chính, Trưởng ban quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất

Hà Nội khẳng định như trên tại Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Ban quản lý các Khu

công nghiệp và Chế xuất Hà Nội tổ chức ngày 18/11.

Hiện nay, toàn thành phố Hà Nội có 19 khu công nghiệp, khu công nghệ cao

đã được quy hoạch với tổng diện tích 7.526ha, trong đó tám khu đã cơ bản lấp

đầy, đi vào hoạt động; các khu còn lại đang trong quá trình chuẩn bị

đầu tư

.

Các khu công nghiệp này đã thu hút được 518 dự án với tổng vốn đăng ký

11.600 tỷ đồng và 3.560 triệu USD. Bình quân 1ha đất công nghiệp thu hút 95,2 tỷ

đồng vốn đăng ký đầu tư, tương đương 4,8 triệu USD.

Trong số các dự án đầu tư, nhiều dự án thuộc các tập đoàn kinh tế hàng đầu

thế giới, sản xuất sản phẩm công nghệ cao như Canon, Panasonic, Meiko (Nhật

Bản).

360 dự án đầu tư tại các khu công nghiệp đã đi vào hoạt động với doanh thu

hiện tại ước đạt 3,5 tỷ USD, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội của

Thủ đô.

Theo đánh giá của Ban quản lý các khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội, sản

xuất trong các khu công nghiệp chiếm 40% giá trị sản xuất công nghiệp, trên 45%

kim ngạch xuất khẩu và 20% GDP của thành phố; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh

tế, cơ cấu lao động theo hướng tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp và dịch vụ.

Nhìn chung, các khu công nghiệp, khu công nghệ cao của Hà Nội đã gắn kết

hài hoà với một thành phố hiện đại; khai thác có hiệu quả

quỹ đất

hiện có, giải

quyết hợp lý mặt bằng sản xuất cho các doanh nghiệp mới theo quy hoạch phát

triển công nghiệp và phục vụ di dời các doanh nghiệp ô nhiễm ra khỏi nội đô./.

Đinh Thị Thuận (TTXVN/Vietnam+)