Hà Nội áp dụng quy định mới về hạn mức giao đất ở và tách thửa

Tháng Mười Hai 4, 2021 By Dương Minh Ðạt

Nhiều khu đất vàng đang chưa được khai thác đúng mục đích.

(Nguồn: TTXVN)

Thực hiện Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ, Ủỷ ban Nhân dân thành phố

Hà Nội

đã quy định cụ thể các nội dung thuộc thẩm quyền được giao về hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn.

Minh Nghĩa (TTXVN/Vietnam+)