GM báo lỗi 6.365 xe Buick Enclave ở Trung Quốc

Tháng Mười Hai 2, 2021 By Nguyễn Ðức Trung

General Motors

đang tiến hành

báo lỗi

6.365 xe

Buick Enclave

nhập khẩu tại Trung

Quốc do cần gạt nước trên

kính chắn gió

bị yếu.

Theo một tuyên bố, Tổng cục Giám sát chất lượng, kiểm tra và kiểm dịch Trung

Quốc cho biết những chiếc xe trong diện báo lỗi được sản xuất trong thời gian từ

ngày 17/1/2010 đến 5/3/2012.

Những chiếc xe này có cần gạt nước trên kính chắn gió bị lỗi và khiếm khuyết đó

sẽ khiến tầm nhìn của lái xe bị cản trở trong quá trình điều khiển và gây nguy

hiểm trong những điều kiện thời tiết xấu.

Quá trình thu hồi bắt đầu từ ngày 9/4.

Các trung tâm dịch vụ xe Buick sẽ gọi điện thông báo cho các chủ sở hữu những

chiếc xe bị ảnh hưởng để sắp xếp kế hoạch kiểm tra xe miễn phí./.

Huy Lê (Vietnam+)