Gần 700 doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán

Tháng Mười Hai 4, 2021 By Dương Minh Ðạt

Nghi thức cắt băng khánh thành Tòa nhà mới của

Sở Giao dịch Chứng khoán

Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hoàng Hải/Vietnam+)

Hoàng Hải (Vietnam+)