Đối tượng bảo trợ xã hội được cấp thẻ BHYT

Tháng Mười Hai 1, 2021 By Hoàng Bích Ðiệp

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 11 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế thì UBND xã có trách nhiệm lập danh sách tham gia BHYT của đối tượng người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi, người khuyết tật, đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn, gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội để cấp thẻ BHYT.

Trường hợp bác của ông đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng (chưa tham gia BHYT) nay có yêu cầu được cấp thẻ BHYT theo đối tượng hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng do ngân sách Nhà nước cấp (theo quy định tại Điểm 8 Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP). Vì vậy, đề nghị ông liên hệ trực tiếp với UBND xã nơi cư trú để xem xét, giải đáp vướng mắc về hồ sơ, thủ tục tham gia BHYT theo quy định nêu trên.

Theo

Chinhphu.vn