Dịch Covid-19: Dừng xuất cảnh lao động đến hết 30/4

Tháng Mười Hai 2, 2021 By Bùi Hiếu Hạnh

Bên cạnh việc quán triệt chủ trương của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trong việc chống dịch

Covid-19

và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Công điện số 02/CĐ-BLĐTBXH cũng cụ thể hoá nhiều nhiệm vụ cụ thể trong hoạt động của ngành LĐ-TB&XH.

Dừng đưa

lao động

xuất cảnh tới 30/4

Trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, Bộ chỉ đạo Cục Quản ký lao động ngoài nước yêu cầu doanh nghiệp dừng tổ chức xuất cảnh cho người lao động đến hết ngày 30/4/2020.

Cục Quản lý lao động ngoài nước chỉ đạo các Ban Quản lý lao động Việt Nam ở nước ngoài tuyên truyền, vận động người lao động Việt Nam yên tâm ở lại và chấp hành quy định của nước sở tại về phòng, chống dịch Covid-19. Đặc biệt lưu ý việc người lao động Việt Nam ở nước ngoài không di chuyển, không đến các địa bàn có dịch Covid-19.

Các Ban Quản lý lao động Việt Nam ở nước ngoài cần tăng cường công tác quản lý, nắm tình hình, đảm bảo quyền lợi của người lao động trong trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Chưa thực hiện thanh tra chuyên ngành

Nội dung Công điện cũng nêu rõ việc tạm dừng các cuộc thanh tra của Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Cục Quản lý lao động ngoài nước và Cục An toàn lao động theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Việc tạm dừng cũng được áp dụng với cuộc thanh tra của Sở LĐ-TB&XH các tỉnh, thành phố.

Thời hạn tạm dừng các cuộc thanh tra nêu trên tới hết ngày 30/4/2020, trừ những trường hợp phải tiến hành thanh tra đột xuất khi có vi phạm.

Bên cạnh đó, Bộ LĐ-TB&XH khuyến khích việc áp dụng hình thức tự kiểm tra trực tuyến đối với các lĩnh vực lao động, an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của Bộ về tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp.

Tạm dừng đưa người nghiện vào cơ sở

xã hội

Liên quan tới lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội, Công điện nêu yêu cầu Sở LĐ-TB&XH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Công an và các ngành liên quan tại địa phương tạm dừng việc đưa người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định vào cơ sở xã hội.

Đồng thời, các Sở cần tạm dừng tiếp nhận người cai nghiện ma túy tự nguyện, người cai nghiện ma túy bắt buộc vào các cơ sở cai nghiện ma túy; hạn chế việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; tạm dừng các hoạt động thăm gặp đối với học viên để bảo đảm việc “cách ly xã hội”, “cách ly y tế”…

Các chỉ đạo trên nhằm thực hiện hiệu quả các hoạt động phòng, chống lây nhiễm Covid-19 từ người bên ngoài cơ sở cai nghiện ma túy hoặc giữa công chức, viên chức, người lao động và học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Công điện cũng nêu rõ, khi học viên chấp hành xong quyết định cai nghiện ma túy bắt buộc, các Sở cần thông báo ‘‘thông tin y tế” của học viên cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi học viên cư trú để địa phương quản lý, phối hợp với gia đình để thực hiện các biện pháp phòng,

chống dịch Covid-19

theo quy định tại cộng đồng…

Phúc Thanh