Đề xuất phát triển nhà đầu tư chứng khoán tổ chức

Tháng Mười Hai 1, 2021 By Nguyễn Duy Minh

Hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) vừa đề xuất với Bộ Tài chính

và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xây dựng một đề án chiến lược phát triển hệ thống

các nhà đầu tư tổ chức nhằm xây dựng thị trường chứng khoán một cách bền vững.

VAFI

cho biết, thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua hơn 9 năm hoạt

động, lực lượng nhà đầu tư tổ chức đã có những bước trưởng thành rõ rệt. Đã có

hơn 100 công ty chứng khoán ra đời và đi vào hoạt động, Ủy ban Chứng khoán Nhà

nước cũng đã cấp phép thành lập cho 46 công ty quản lý quỹ trong nước. Cùng với

đó là hàng trăm tổ chức nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường chứng

khoán Việt Nam. Hầu hết các tổ chức tài chính trong nước như ngân hàng thương

mại, công ty tài chính, công ty bảo hiểm đều tham gia tích cực vào thị trường

chứng khoán.

Tuy nhiên, lực lượng nhà đầu tư tổ chức còn chưa đạt được yêu cầu nếu so

với các thị trường chứng khoán quốc tế. Điều này được thể hiện ở những tỷ trọng

giá trị giao dịch hàng ngày của nhà đầu tư tổ chức trong nước và nước ngoài chỉ

chiếm khoảng 15%, còn lại khoảng 85% thuộc về nhà đầu tư cá nhân.

Tỷ lệ này gần như ngược so với thị trường chứng khoán tại các nước phát

triển, là nhà đầu tư tổ chức chiếm khoảng 80-85% giá trị giao dịch hàng ngày.

Các tổ chức đầu tư tại Việt Nam còn nhỏ bé so với lực lượng nhà đầu tư cá nhân,

cho nên chưa thể đóng vai trò là nhân tố ổn định cho thị trường chứng khoán.

Trong khi đó, tại thị trường

chứng khoán

khu vực và thế giới, vai trò dẫn dắt và

ổn định thị trường thuộc về

nhà đầu tư tổ chức

.

Qua 9 năm hoạt động, thị trường chứng khoán Việt Nam phải đương đầu với 3

cuộc khủng hoảng lớn và nhiều cuộc khủng hoảng nhỏ. Khi gặp khủng hoảng thì thị

trường chứng khoán Việt Nam dao động ở mức độ lớn nhất thế giới, mặc dù kinh tế

vỹ mô bình thường hoặc nền kinh tế không bị khủng hoảng nhiều như các nước trên

thế giới.

Trước những nhận định đó, VAFI cho rằng, lực lượng nhà đầu tư tổ chức chưa

đảm đương được vai trò quan trọng trong quản trị doanh nghiệp, cũng như vai trò

làm nền tảng cho sự phát triển bền vững của thị trường chứng khoán.

Vì vậy cần

phải hoạch định một hệ thống giải pháp để thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ lực

lượng nhà đầu tư tổ chức. Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cần thành lập một

tổ soạn thảo, với sự tham gia của đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, VAFI,

Hiệp hội kinh doanh chứng khoán, Câu lạc bộ công ty quản lý quỹ và đại diện nhóm

thị trường vốn tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)