Đắk Nông bổ sung thêm 82 tỷ đồng hỗ trợ người bị ảnh hưởng do Covid-19

Tháng Mười Hai 2, 2021 By Bùi Hiếu Hạnh

Cụ thể, 134.628 người sẽ được nhận hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ Về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, gồm 3 nhóm: Người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở LĐ-TB&XH, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí được hỗ trợ bảo đảm đúng quy định, đúng mục đích, đối tượng, hiệu quả, công khai, minh bạch.

Đắk Nông bổ sung gần 82 tỷ để hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19

Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đắk Nông, thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ, tỉnh Đắk Nông đã thực hiện rà soát, thống kê các đối tượng

gặp khó khăn do đại dịch

Covid-19

để kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ. Hiện tại, do chưa có hướng dẫn cụ thể nên việc thống kê tại cơ sở vẫn đang lúng túng.

Trong số các nhóm đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP, tới thời điểm hiện tại mới chỉ có nhóm 3 đối tượng gồm Người có công, đối tượng bảo trợ xã hội; người nghèo và cận nghèo đã có danh sách cụ thể, với số tiền hỗ trợ hơn 100 tỷ đồng.

Số tiền hỗ trợ đã được chuyển về các huyện, thành phố, khi có quy định cụ thể từ Bộ

Lao động

Thương binh và Xã hội thì sẽ chi trả cho người được hưởng.

Dương Phong