Công ty Cổ phần Full Power giải trình lý do thua lỗ

Tháng Mười Hai 3, 2021 By Trầm Ðức Toản

Công ty Cổ phần Full Power (mã

FPC

HOSE

) mới đây đã có giải trình nguyên nhân hoạt động kinh doanh thua lỗ dẫn đến bị ngừng giao dịch từ ngày 6/5/2010 cho tới đến nay, đồng thời đưa ra các hướng khắc phục theo yêu cầu của Sở giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo FPC, nguyên nhân kinh doanh thua lỗ của công ty trong các niên độ kế toán (2008, 2009 và 9 tháng năm 2010) lbắt nguồn từ thực tế khách quan chung của nền kinh

tế giai đoạn này, đặc biệt là lĩnh vực kinh

doanh bất động sản bị ảnh hưởng mạnh.

Từ năm 2008 đến nay những hợp

đồng đã ký trước năm 2008 đã bị một số khách hàng hủy ngang hợp đồng

làm sụt giảm mạnh doanh thu của Công ty. FPC cũng giải thích kết quả doanh thu 9 tháng đầu năm 2010 giảm tới 80% so với cùng kỳ năm 2009 là  không hề có phát sinh hợp đồng mới mà chỉ hoàn thành nốt các hợp đồng dở dang.

Ngoài ra trong quá trình thanh lý tài sản thừa, thu hẹp quy mô sản xuất… ảnh hưởng của các khoản chi phí lãi vay, chi phí nhân viên quản lý và chi phí khấu hao tài sản cố định cao, chi phí hoạt động công ty cao (năm 2008 là 558 tỷ đồng, năm 2009 là 605 tỷ đồng và tổng chi phí từ đầu năm đến quý 3/2010 là 126 tỷ đồng) đã khiến doanh thu năm 2008  của FPC chỉ còn là 471 tỷ đồng. Đà sụt giảm

kéo tiếp đến năm 2009 còn 256 tỷ đồng và 9 tháng năm 2010 chỉ còn 55 tỷ

đồng.

Về hướng giải quyết khắc phục nguyên nhân thua lỗ, FPC cho biết đang tích cực giảm biên chế, cải cách lại bộ máy điều hành, giảm chi phí quản lý và đã hoàn trả tất cả các khoản vay tại ngân hàng.

Công ty đang tiến hành thanh lý các tài sản đã hết khấu hao, đến tháng 10/2010 lợi nhuận từ thanh lý tài sản đạt gần 3,928 tỷ đồng.

Cùng đó là xúc tiến tích cực việc thu hồi các khoản nợ phải thu từ công trình và khoản nợ của ông Chen Li Hsun – Chủ tịch Hội đồng Quản trị tiền nhiệm và doanh nghiệp có liên quan đến ông Chen là 73,1 tỷ đồng.

Công ty có kế hoạch chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất tại Bình Dương dự kiến là 31 tỷ đồng, tài sản gắn liền với đất tại Bắc Ninh là 18 tỷ đồng.

Ngoài ra, FPC sẽ chuyển nhượng các tài sản dư thừa nhằm sử dụng tài sản hiệu quả đồng thời thu hồi các khoản vốn đã đầu tư từ một số dự án tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đồng thời đang tiến hành thanh lý các hoạt động của các công ty con kinh doanh không hiệu quả./.

Linh Chi (Vietnam+)