Công ty chứng khoán thứ 10 lên sàn niêm yết

Tháng Mười Hai 1, 2021 By Nguyễn Duy Minh

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã có Quyết định chấp thuận

niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall với mã giao dịch

là WSS tại HNX.

Theo đó, WSS sẽ chính thức chào sàn

HNX

vào ngày

15/12/2009 và là cổ phiếu công ty chứng khoán thứ 10 có mặt trên thị

trường

chứng khoán

niêm yết

.

WSS có vốn điều lệ là 168 tỷ đồng, số lượng cổ phiếu lưu ký là 16,8

triệu đơn vị (cụ thể có 6 triệu cổ phần ưu đãi biểu quyết và 10,8 triệu

cổ phần phổ thông).

Trong tháng 11/2009, WSS vừa hoàn tất việc chào bán 19,8 triệu cổ phiếu

phát hành thêm ra công chúng và chính thức hoạt động với tổng vốn điều

lệ là 366 tỷ đồng từ tháng 12/2009.

Cổ đông sáng lập của

WSS

gồm có: Công ty Cổ phần Cáp và Vật liệu viễn thông

(SACOM), Tổng Công ty Đức Giang và một số cổ đông cá nhân có kinh

nghiệm trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng. Ngoài ra, WSS còn nhận

được sự quan tâm chiến lược của các tổ chức tài chính trong nước và

quốc tế.

Vê hoạt động kinh doanh, 11 tháng

đầu năm 2009 WSS đạt lợi nhuận trước thuế là 74,548 tỷ đồng. Hiện WSS đã có trên 3.000 tài khoản của

nhà đầu tư, thị phần môi giới dự kiến năm 2009 đạt hơn 1% toàn thị

trường và doanh thu từ hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp được

đánh giá rất cao.

Tổng lợi nhuận trên một cổ phiếu (EPS) dự kiến cả năm 2009 đạt 3.500

đồng/cổ phiếu. WSS đã tạm ứng cổ tức cho nhà đầu tư bằng tiền mặt trong

năm 2008 là 2.000 đồng/cổ phiếu.

Để giúp các nhà đầu tư tìm hiểu rõ hơn về triển vọng kinh doanh cũng

như chiến lược phát triển dài hạn của mình, WSS sẽ tổ chức buổi “Giới

thiệu cơ hội đầu tư cổ phiếu công ty cổ phần chứng khoán Phố Wall” vào

hồi 14h00 ngày 10/12/2009 tại khách sạn Daewoo, 360 Kim Mã, Hà Nội./.

Linh Chi (Vietnam+)