Chứng khoán Kim Long tăng vốn lên 660 tỷ đồng

Tháng Mười Hai 1, 2021 By Nguyễn Duy Minh

Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN) vừa chấp thuận cho Công ty cổ phần Chứng

khoán Kim Long (mã chứng khoán KLS) tăng vốn điều lệ lên 660 tỷ đồng.

Theo đó, KLS sẽ thực hiện chào bán riêng lẻ 6.000.000 cổ phần (mệnh giá

10.000đ/cổ phiếu), tổng giá trị tương ứng là 60 tỷ đồng. Phương thức thực hiện

là chào bán riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư.

Mục đích của đợt tăng vốn này là để KLS nâng cao cơ sở vật chất và hệ

thống kỹ thuật, hạ tầng công nghệ phù hợp với quy định của UBCKNN (dự kiến sẽ

ban hành cuối năm 2009) đồng thời phát triển đầu tư và mở rộng thị phần tại thị

trường phía nam.

Giá chào bán cụ thể theo quyết định của Hội đồng quản trị trên cơ sở đàm phán

với các đối tác mua và thực tiễn của thị trường tại thời điểm chào bán, trong

điều không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu tại thời điểm 30/06/2009. Thời

gian thực hiện dự kiến trong Quý III và IV năm 2009.

Mã cổ phiếu KLS hiện đang giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội

(HNX), là một trong những mã cổ phiếu có tính thanh khoản cao tại HNX. Trong

phiên hôm nay (2/7/2009), KLS có giá giao dịch bình quân 26.400đ/cổ phiếu./.

Linh Chi (Vietnam+)