Chấm dứt đầu tư công trình chưa làm thủ tục giao đất

Tháng Mười Hai 3, 2021 By Hoàng Bích Ðiệp

Ngày 6/6, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh đã yêu

cầu Ủy ban Nhân dân các quận, thị, xã từ nay phải chấm dứt việc tiến hành đầu tư

xây dựng công trình khi chưa làm thủ tục giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất

theo quy định của pháp luật về đất đai.

Các trường hợp cố tình thực hiện, các cơ quan chức năng của thành phố không

quyết toán công trình hoàn thành, Sở Tài nguyên và Môi trường không làm thủ tục

hợp thức hóa, đăng ký biến động về đất đai. Đặc biệt, Ủy ban Nhân dân thành phố

sẽ kiểm điểm trách nhiệm đối với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã

theo quy định.

Theo báo cáo của 17 quận, huyện, thị xã của

Hà Nội

, đến nay trên địa bàn thành

phố có 508 trường hợp đã và đang thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

nhưng chưa làm thủ tục về

đất đai

với tổng diện tích sử dụng đất khoảng 800ha.

Trong các địa bàn, Quốc Oai là huyện có số công trình xây dựng chưa hoàn

thành thủ tục về đất nhiều nhất (98 công trình), tiếp đến là Sơn Tây (93 công

trình), Cầu Giấy (75 công trình), Thạch Thất (59 công trình), Mỹ Đức (56 công

trình), Phúc Thọ (43 công trình), Hà Đông (35 công trình), Gia Lâm (17 công

trình). Chỉ có quận Hai Bà Trưng và huyện Từ Liêm là không có công trình xây

dựng nào chưa hoàn thành thủ tục về đất.

Về nguồn gốc đất của 508 trường hợp trên, ông Vũ Văn Hậu, Giám đốc Sở Tài nguyên

và Môi trường Hà Nội cho biết chủ yếu là đất công do Ủy ban Nhân dân cấp xã,

phường quản lý hoặc

đất nông nghiệp

do Ủy ban Nhân dân cấp xã, phường, các hợp

tác xã và các hộ gia đình, cá nhân quản lý, sử dụng…

Các công trình này phần lớn được xây dựng để phục vụ mục đích công cộng tại

địa phương. Tuy nhiên việc các quận, huyện, thị xã tự ý đầu tư xây dựng công

trình khi chưa hoàn thành các thủ tục về đất là vi phạm pháp luật đất đai và các

quy định về quản lý

đầu tư

, xây dựng; gây khó khăn trong công tác quản lý, ảnh

hưởng đến quy hoạch kiến trúc của địa phương, đồng thời dễ phát sinh khiếu kiện

phức tạp kéo dài.

Ông Vũ Văn Hậu cũng cho biết, hiện nay vẫn còn 12 quận, huyện chưa có báo cáo về

các trường hợp đã thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình nhưng chưa làm thủ

tục về đất đai trên địa bàn gồm quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ, Hoàng Mai, Long

Biên và các huyện Thường Tín, Đông Anh, Sóc Sơn, Phú Xuyên, Ứng Hòa, Hoài Đức,

Ba Vì. Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các địa phương này khẩn trương gửi báo

cáo về Ủy ban Nhân dân thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/6.

Để đảm bảo hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực có thể xảy ra, đồng thời tăng cường

công tác quản lý nhà nước về đất đai, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu

các quận, huyện, thị xã tiếp tục kiểm tra, rà soát đối với các công trình xây

dựng chưa hoàn thiện các thủ tục về đầu tư và xây dựng, thủ tục đất đai theo quy

định của pháp luật.

Các chủ đầu tư dự án khẩn trương liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để

được hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục về sử dụng đất theo quy định. Các trường

hợp khó khăn, vướng mắc, vượt thẩm quyền giải quyết thì Ủy ban Nhân dân các

quận, huyện, thị xã chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo,

đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố để được chỉ đạo giải quyết./.

Thanh Bình (TTXVN)