ABBank phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông 15%

Tháng Mười Hai 1, 2021 By Nguyễn Duy Minh

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) vừa được Ngân hàng Nhà nước (chi nhánh Thành phố

Hồ Chí Minh) chấp thuận tăng

vốn điều lệ

đợt 2 năm 2009 từ 2.850 tỷ đồng lên

3.482 tỷ đồng (làm tròn số).

Tổng số lượng

cổ phần

ABBank

phát hành đợt này là 63 triệu cổ phần, trong

đó phát hành 17,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược nước ngoài Maybank

(Malaysia) với giá bán 20.000 đồng/cổ phần, nâng tỷ lệ sở hữu của

Maybank

từ 15%

hiện nay lên mức tối đa theo quy định của pháp luật là 20%.

Còn lại là cổ phiếu thưởng từ nguồn quỹ thặng dư vốn cổ phần cho tất cả cổ

đông hiện hữu với tỷ lệ 15%.

ABBank dự kiến thời gian phát hành cổ phần từ ngày 20-30/12/2009 và sẽ

thông báo ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền và ngày nhận cổ phiếu trong

tháng 12/2009./.

(Báo Tin Tức/Vietnam+)